Campagne “Become A Brick”

Op 23 februari stelden we het project “Sint-Coleta bouwt” voor aan alle leden en sympathisanten van Sint-Coleta. Op het terrein in de Noordgijzelstraat konden leden, oud-leden en het bouwteam elkaar ontmoeten. Het werd een mooie samenkomst, met duidelijk veel gedeeld enthousiasme over het bouwproject. Het evenement was het uitgelezen moment om de giftencampagne “become a brick” te lanceren.

Wilt u uw steentje bijdragen?

Aarzel niet om deel te nemen aan onze giftencampagne « BECOME A BRICK ». Voor elke gift – we werken per schijf van €100 – kan u genieten van een fiscale deductie van 45%. Een gift van €100 kost uiteindelijk maar €55.

Waarvoor wordt uw gift gebruikt? – Uw gift wordt integraal gebruikt voor de financiering van het lokaal en laat ons toe om het te lenen bedrag te doen dalen. Hierdoor zal een groter deel van de huurinkomsten ter beschikking gesteld kunnen worden van de gidsengroep.

 

Hoe kan ik mijn steentje bijdragen?

1) Vul het formulier in. Vergeet niet om te verduidelijken hoeveel schijven u schenkt. Indien u het formulier niet kunt invullen, aarzel niet om het lokaal-team te contacteren (cf. contactgegevens).

2) Stort €100 per schijf vanaf de zichtrekening van de persoon die wenst te genieten van de fiscale deductie:

–  Op de volgende rekening: BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB (Scouts & Gidsen Vlaanderen)

–  Met de volgende mededeling: “BVG 5-386 PROJECT NOORDGIJZEL”

Een tip: respecteer de bovenvermelde voorwaarden om ervoor te zorgen dat uw gift wel fiscaal aftrekbaar is.

3) Scouts en Gidsen Vlaanderen verzendt u een bewijsdocument voor uw gift in maart 2020/2021. Dankzij dit document zal u de belastingaangifte voor 2019/2020 invullen en genieten van de fiscale aftrekking van 45%.

 

Een tegenprestatie? – Voor alle duidelijkheid: voor een fiscale aftrekbare gift mogen we geen tegenprestatie verlenen. Indien u het project wilt steunen d.m.v. een gift in natura (bv. Verf, keuken, deuren, etc.), via een bedrijf of u van mening bent dat uw gift een tegenprestatie vraagt (bv. publiciteit), stuur gerust een mail naar sc.local@outlook.com of bel naar +32 476 29 30 63 (Laurent Lange). De personen verantwoordelijk voor de financiering van het project zullen u vraag met veel plezier beantwoorden.

Een iets is zeker: elke euro gaat rechtstreeks naar de financiering van het lokaal!

  

Scoutsgroeten en alvast bedankt voor jullie steun,

Jean Pierre Lange, Sylvia Gildemyn, Laurent Lange, Julie Oosterlynck, Justine Baeten, Mélanie Mast, François Tytgat, Thomas Gildemyn, Maïté Vanhoeck, Fréderic Verbist, Bruno Cruyt et Geoffroy Raskin.

 

 

 

Sint-Coleta start een bouwproject voor een eigen scoutslokaal !

We kondigden het reeds aan tijdens onze overgang op 29 september 2018 : de vzw van Sint-Coleta start een project om een scoutslokaal voor de groep te bouwen ! Na vele jaren zonder eigen scoutslokaal, spaghetti- en pannenkoekenavonden, en intense zoektochten, wordt het lokaal waar we allen van dromen realiteit. Het dossier voor de bouwvergunning en een subsidieaanvraag werden ingediend bij de Stad Gent. Het project krijgt vorm in nauwe samenwerking met de Stad Gent en vormt een echte opportuniteit voor onze scoutsgroep.

De groep Sint-Coleta is inderdaad al meer dan 10 jaar op zoek naar een geschikt lokaal als stockageplaats voor het kampmateriaal en voor de wekelijkse scoutsactiviteiten. In april 2018 werd de vzw van onze scoutsgroep gecontacteerd door de Stad Gent, omtrent de mogelijkheid een scoutslokaal te bouwen op een terrein in de Noordgijzelstraat te Drongen-Luchteren, in de groenpool “Vinderhoutse Bossen”. De vzw en groepsleiding stelden zich meteen kandidaat, daar ze oordeelden dat dit om een unieke kans ging. In het project stelt de Stad Gent gedurende 50 jaar een terrein ter beschikking door middel van een opstalovereenkomst. Om een jeugdlokaal met jeugdverblijffunctie te bouwen voorziet de Stad Gent bovendien een subsidie van €200 0000. Op deze manier kan het lokaal dienen voor activiteiten van de eigen groep, en voor verhuur aan andere jeugdwerkinitiatieven.

  

  

We nodigen jullie nu alvast uit voor een « eerstesteenlegging » op zaterdag 23 februari 2019. De planning van de werken zal toelaten het scoutsjaar 2019-2020 in het nieuwe lokaal te starten, uiteraard met een groot openingsfeest! Tot dan wordt het een boeiend bouwproces, een traject waar we zeker vele goede herinneringen aan zullen overhouden.

Om het bouwproject tot een goed einde te brengen, werd een bouwploeg samengesteld rond de vzw en de groepsleidingsploeg. De bouwploeg bestaat uit:
     – De leden van de raad van de bestuur van de vzw: Jean-Pierre Lange, Sylvia Gildemyn et Laurent Lange
     – De groepsleiding: Julie Oosterlynck, Justine Baeten et Mélanie Mast
     – Oud-leiding: François Tytgat, Thomas Gildemyn et Maïté Vanhoeck
     – Ouders van leden: Fréderic Verbist, Bruno Cruyt et Geoffroy Raskin

Alle nodige expertise dus !

Er ontstond een nauwe samenwerking tussen de bouwploeg en het architectenbureau AAVO, die plannen opstelde van het nieuwe lokaal op basis van de input van (oud)-leiding. Op de plannen staan een grote stockageruimte, alle nodige binnenruimte voor de wekelijkse activiteiten, en de nodige infrastructuur om 40 personen te laten overnachten.

  

De bouwploeg heeft de afgelopen maanden hard gewerkt rond de verschillende aspecten van het bouwproject : techniek, financiën, toekomstige uitbating en communicatie, om zo een stevig en betrouwbaar project uit te bouwen. De totale kost van het project werd samen met de architect geraamd op €430 000, gebaseerd op offertes van aannemers. De financiering van het project wordt als volgt verkregen:
     – Enerzijds de eigen middelen van de vzw, die grotendeels werden opgebouwd door de vele activiteiten van de afgelopen jaren (€80 000)
     – Anderzijds een subsidie verleend door de Stad Gent (€200 000)

De overige middelen zullen door middel van sponsoring en een banklening worden verkregen, waarbij de huur van het lokaal aan derden voor de nodige inkomsten zal zorgen.

We doen alvast een eerste oproep voor sponsering om de kosten zoveel mogelijk te drukken! Indien u, uw bedrijf, uw kennissen… ons kunnen helpen met sponsoring in natura, dan is dit meer dan welkom. We denken aan: constructiematerialen (ramen, sanitair), of vakmanschap (elektriciteit, loodgieterij), in ruil voor aanplakking op het werfbord en vermelding op externe communicatie. Of u nu kan helpen met sanitair, binnendeuren, verlichting, keukeninrichting, materialen voor buiteninrichting of andere, Jean-Pierre Lange (jean-pierre.lange@skynet.be et +33 68 555 00 87) luistert met plezier naar uw voorstel, en kan ook een volledige lijst van nuttige inbreng bezorgen.

We hopen van harte dat u het enthousiasme van de bouwploeg en leidingsploeg, en alle vrijwilligers die bij het project betrokken zijn, deelt, en dat u mee op de kar zal springen om dit project te helpen realiseren, op welke manier dan ook.

Zodra de vergunningen en overeenkomsten door de Stad Gent verleend zijn, kan u meer details over het project verwachten. Wij zullen u dan ook informeren over financiële giften, die, groot en klein, de scoutsgroep op de lange termijn zullen ondersteunen dankzij de bouw van dit scoutslokaal. We danken iedereen alvast voor de steun aan het project!

Het is werkelijk een genoegen dit nieuws met jullie te kunnen delen, en we houden jullie graag op de hoogte van het project, op onze website en onze facebookpagina !

Scoutse groeten,

De bouwploeg

Jean Pierre Lange, Sylvia Gildemyn, Laurent Lange, Julie Oosterlynck, Justine Baeten, Mélanie Mast, François Tytgat, Thomas Gildemyn, Maïté Vanhoeck, Fréderic Verbist, Bruno Cruyt et Geoffroy Raskin.