INDIVIDUELE STEEKKAART SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

 
“HANDLEIDING”
De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig van de ouders. Sinds enkele jaren is de individuele steekkaart digitaal te vinden op de Groepsadministratie-website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het voordeel is dat de gegevens slechts éénmalig ingevuld moeten worden. Ze blijven bewaard op de online Groepsadministratie en moeten de volgende jaren enkel gecontroleerd worden. Indien nodig kan u als ouder zelf gegevens wijzigen. Hieronder vindt u een stappenplan om uw kind in te schrijven en om de individuele steekaart aan te vullen.

STAP 1
Surf naarhttps://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

STAP 2
Indien het de eerste keer is dat u zich op de website aanmeldt, moet u uw kind eerst registreren. Voor elk kind maakt u apart een login aan, het is immers de bedoeling dat ze hun gegevens zelf beheren als ze oud genoeg zijn. Als u al een gebruikersnaam heeft kan u meteen naar stap 5.

STAP 3
Vul de gegevens in die nodig zijn.

STAP 4
LET OP! Bij de controle gegevens moet u het lidnummer ingeven. Dit vind u op de lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit lidnummer kan u ook opvragen bij de leiding. Maak het account aan. U ontvangt een mail om uw wachtwoord in te stellen.

STAP 5
Meldt u aan met het lidnummer en uw wachtwoord.

STAP 6
Vul alle contactgegevens in en bewaar uw gegevens. Onderaan kunt u meerdere contacten registreren.

STAP 7
Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in.

LET OP! Vergeet op het einde uw gegevens niet op te slaan!